Elite 2019

Casa Benfica Macau
CD Hang Sai
CD Monte Carlo
CD Tim Iec
Chao Pak Kei
Cheng Fung
MFA Development
Policia de Seguranca Publica
Sporting de Macau
Tak Chun Ka I